Vizitka AOOOO

Vizitka AOOOO jako hold recyklaci a ekologickému a vlastně i ekonomickému myšlení.